Óratervek magyarul

ELSŐ ÓRATERV

Óraterv Aziz Nesin Beauty and Truth című novellájához

Célcsoport: középiskolai tanulók

—————————————————————————————————————————-

Bevezetés

A török Pangea csoport által készített Prezi prezentáció levetítése Aziz Nesin életéről (2 perc)

pangeateam.wordpress.com

1. feladat

Csoportokra bontjuk az osztályt ügyelve arra, hogy minden csoportba különböző nyelvtudású tanulók is kerüljenek.

Ezután minden csoport a spanyol Pangea csoport által készített feladatokat oldja meg az educaplay.com oldalon Aziz Nesinnel kapcsolatban. (5 perc)

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722180/aziz_nesin.htm

http://en.educaplay.com/en/learningresources/1715445/test_about_aziz_nesin.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1715428/test_of_aziz_nesin_.htm

 2. feladat

Írjuk fel az alábbi kérdéseket a táblára. (2 perc)

Hogyan kezdődik a történet?

Ki az elbeszélő?

Kik a szereplők?

Miről szól a novella? Fogalmazd meg egy mondatban.

Miért zavarodik össze Murat a novella végén?

A film hűen ábrázolja-e a novellát?

3. feladat

Vetítsük le a lengyel csoport által készített filmet. pangeateam.wordpress.com (12 perc)

4. feladat

A diákok megválaszolják a fenti kérdéseket. (7 perc)

5. feladat

A diákok oldják meg a kvízeket a novellával kapcsolatban az educaplay.com oldalon.(10 perc)

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722179/beauty_and_truth.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722199/beauty_and_trith.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1723716/beauty_and_truth_.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722206/beauty_and_truth.htm

http://en.educaplay.com/en/learningresources/1715450/beauty_and_truth.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1723750/beauty_and_truth_by_aziz_nesin.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722202/beauty_and_truth_aziz_nesin.htm 

6. feladat

Wise mapping – szóasszociációs játék. A novellát 3 részre osztjuk, sorszámukat beletesszük egy dobozba. Egy másik dobozba a novellában szereplő, kiemelt fontosságú szavakat teszünk. A diákok mindkét dobozból húznak egy-egy papírlapot. Kérjük meg őket, hogy a kihúzott szóhoz találjanak rokon értelmű szavakat vagy hasonlatokat abban a novellarészben, amelynek sorszámát kihúzták. (pl. night, day, love, poetry, part one, part two, part three). (5 perc)

Befejezés

Értékelés

Házi feladat: Kérjük meg a diákokat, hogy gyűjtsenek családjuk, vagy nemzetük alkotta magyarázatokat a nappal és éjszaka váltakozására. A utóbbihoz gyűjtsenek anyagot az internetről. (2 perc)
MÁSODIK ÓRATERV

Óraterv Tove Jansson A Moominok és a nagy árvíz című novellájához

Célcsoport: középiskolás tanulók

———————————————————————————————————————————

Bevezetés

Ki vagyok?

A történet szereplőinek nevét írjuk rá egy-egy lapra, majd osszuk ki a diákoknak. Kérjük meg őket, hogy írják körül azt a szereplőt, akinek a nevét húzták, a nevének említése nélkül. (5 perc)

1. feladat

A novella megértésére irányuló játékos online feladat, melyet a török csapat készített. (6 perc)

https://play.kahoot.it/#/?quizId=e51bf04c-f4f2-432c-8e99-012cd0dddcee

2. feladat

Írás feladat

A tanulók képzeljék magukat Moomintroll helyébe, és írjanak egy 50-100 szavas levelet Tulippának, melyben leírják, milyen az új otthonuk. (15 perc)

3. feladat

Osszuk fel a tanulókat 4-es csoportokba, és kérjük meg őket, hogy olvassák fel az imént írt levelüket a társaiknak .A 4 közül olvassák fel azt, amelyet a legjobban találtak.  (10 perc)

4. feladat

Minden diáknak adunk egy post-it-ot, melyre le kell írniuk 3, számukra új szót a novellából. Ezt követően kérjük meg őket arra, hogy sétáljanak körbe a teremben és gyűjtsenek be csoporttársaiktól további 3 ismeretlen angol szót. (3 perc)

Házi feladat

Kérjük meg a diákokat, hogy a következő órára készítsenek egy A/4-es, 15 darabból álló puzzle-t, amely valamelyik szereplőt ábrázolja. (3 perc)

Befejezés

A tanulókat felsorakoztatjuk a tanteremben. Ellenőrizzük, hogy a post-it-en szereplő szavakat érti-e a tanuló, úgy, hogy rákérdezünk egy-egy szó jelentésére. (3 perc)


__________________________________________________________________________________________________________________________________

HARMADIK ÓRATERV

Stanislaw Lem Legyőzhetetlen című művére

Célcsoport: középiskolás tanulók

——————————————————————————————————–

Bevezetés (5 perc)

Mutogatás: a feladat célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és ráhangolja őket a szövegre. A tanulók kiválasztanak egy mondatot a szövegből és elmutogatják. A többiek próbálják kitalálni, melyik mondat lehetett az.

 1. feladat (10 perc)

Csoportmunka: a tanulók 4 fős csoportokban olyan kifejezéseket gyűjtenek, amik tartalmaznak valamilyen színt. Csapatonként egy fő a táblára írja ezeket.

 1. feladat (15 perc)

A tanulók továbbra is 4 fős csoportokban dolgoznak és hasonlatokat gyűjtenek a műben a halál kifejezésére, az ébredésre, és a mozdulatokra.  Ezeket a hasonlatokat különböző színnel karikázzák be, attól függően, hogy személy szerint milyen színt kapcsolnak az egyes témához.

 1. feladat (10 perc)

A tanár kiválaszt egy-egy szót a szövegből, és a tanulóknak ki kell találniuk a szövegkörnyezetből, mit jelenthet.

Pl. sheathed in darkness (3. bekezdés)

spacecraft’s stern (3. bekezdés)

ward off (5. bekezdés)

velocity (5. bekezdés)

feeble jerks (5. bekezdés)

Befejezés  (5 perc)

Önálló munka: a tanulók egy, a szöveg tartalmára épülő tesztet oldanak meg.

Ki a mű szerzője?

Mi a neve az űrhajónak?

Hányan voltak a fedélzetén?

Mi  a neve a csillagképnek?

Mi a neve az eltűnt űrhajónak?

Mi volt az eltűnt űrhajó utolsó üzenete?

Ki az a Rohan?

Milyen üzemanyaggal működik az űrhajó?

Mióta volt a legénység hibernálva?

Házi feladat

A tanulók két feladat közül választhatnak: írjanak egy bekezdést a mű lehetséges befejezéséről vagy az internet segítségével jelöljék be egy térképen Lem életének főbb állomásait.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEGYEDIK ÓRATERV

Miguel Hernández: Elegy című művéhez

Célcsoport: középiskolás korosztály

————————————————————————————-

Az órát megelőző házi feladat: információgyűjtés Miguel Hernández-ről

 

Bemelegítés: (5 perc)

Kérdőív mind-mapping segítségével:

http://katierener.weebly.com/uploads/7/6/9/0/7690393/9701440_orig.jpg?1

Bevezető kérdések:

Mikor olvastál utoljára verset?

Milyen verseket szeretsz?

Próbáltál már verseket írni?

Sorolj fel magyar és külföldi költőket!

 

 1. feladat (5 perc)

Kérjük meg a tanulókat, hogy olvassák fel a verset.

 

 1. feladat (10 perc)

Szövegértés

a, Olvasd el a verset és írd be a feladatba a megfelelő betűjelet!

 1. A vers egy barát ___ a) látogatásáról b) haláláról c) balesetéről szól.
 2. A költő____ a) szomorú b) ijedt c) boldog
 3. A vers vége __ a) tragédiát b) szenvedést c) reményt sugall.

b, Kösd össze a két oszlop elemeit.

A                         B

1 Mine                a Wanting more

2 Lullaby           b Empty, lonely, unhappy

3 Gather             c A song to make a baby sleep

4 Greedy            d Dig holes in the ground

5 Desolate          e Bring things together

 1. Kösd össze a hasonló jelentésű szavakat!

A                          B

1 Disgrace         a Angelic

2 Noble              b Call

3 Blow                c Sorrow

4 Summon       d Catastrophe

5 Pain                 e Thrust

 

 1. feladat (15 perc)

Osszuk fel a csoportunkat 4 csoportba és a verset is osszuk fel 4 részre, úgy, hogy minden csoport 4 versszakot kapjon. Minden csoportban megbeszélik a kapott részletet majd az osztály előtt beszámolnak róla, hogy a végén megkapjuk az egész vers elemzését.

 

 1. feladat (5perc)

A tanulók a Kahoot nevű online játékkal játszanak.

https://play.kahoot.it/#/?quizId=4e78a85c-f7bb-492c-a07a-dceeb3449fcf

 

Befejezés (5 perc)

A tanulók elmesélik érzéseiket, véleményüket a versről.

Értékelés

Házi feladat kiadása: egy 100-150 szavas fogalmazás írása „A világ a legjobb barátom nélkül” címmel.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖTÖDIK ÓRATERV

Óraterv a Dr. Jekyll and Mr. Hyde című regény első fejezetéhez

Célcsoport: középiskolások

__________________________________________________________________________________________

A házi feladat a fejezet elolvasása volt.

Bemelegítés (5 perc)

Az első fejezetről készült videó bemutatása.

1. feladat (7 perc)

A tanulók olyan szavakat gyűjtenek a szövegből, amelyek a jót és rosszat fejezik ki. Ezeket post-itekre írják fel és a táblára ragasztják.

2. feladat (5 perc)

Kérdések:

a)Beszélj arról, hogy szerinted Mr. Enfield mit gondol a történetről.

b) Te mit tettél volna egy hasonló szituációban?

3. feladat  (8 perc)

Igaz vagy hamis? Indokold a döntésed.

 1. a) Everything happened in a lively street in the city.
 2. b) The man objected to be retained by Mr. Enfield.
 3. c) Some characters in the story had a pitiful attitude towards the man.

 4. feladat (5 perc)

Keress szinonimákat az alábbi szavakra. Két szót nem kell használnod.

very                       weird                    notice                   parade                  hatred                  chemist

remark

pretty

loathing

odd

5. feladat (10 perc)

Egészítsd ki a szöveget.

Students form groups of 3 or 4 and they do the gap filling activity together.

“Mr Utterson is a boring but loveable lawyer who people get help from when they are in_____________. He is friends with a cousin, Enfield, and goes on regular Sunday walks with him. On Sunday, they pass a dirty_________________ in a poor area. Enfield tells Utterson a story about the door and the man who lives behind it. He says he saw a small, revolting man___________a small __________of eight, at 3am in the morning. A crowd, led by Enfield, confronted the man and forced him to pay_____________ in compensation. The man gave them a cheque which we learn at the very end of the chapter was signed by_______________, a very___________person: no –one believed the cheque was_________but later found out it was. Utterson is worried that Jekyll is being____________by Hyde.

Befejezés (5 perc)

Kérdések: vajon mi fog történni a történetben?

Házi feladat: Írj egy bejezést a szöveghez.

Értékelés / Önértékelés

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HATODIK ÓRATERV

Rege a csodaszervasról

Célcsoport: középiskolások

______________________________________________________________

Bemelegítés (5 perc)

Kérdések: Mi a legenda? Mit jelent az, hogy legendás?

1. feladat (5 perc) A tanulók elolvassák a szöveget

2. feladat (5 perc) A tanulóknak össze kell kötnie a szövegben előforduló szavakat a meghatározásukkal.

1 passionate                                                     a,   wonderful

2 to grow into manhood                                 b,   impressive

3 land filled with game                                  c,  showing strong emotions

4 magnificiant                                                   d , full of fish

5  wondrous                                                       e, to become adult

6 to chase                                                            f,   area rich in wild animals

7 thicket                                                              g, woman servant

8 rivers teeming with fish                              h, to turn quickly round and round

9 spy                                                                      i, lots of small trees growing close

10 to twirl                                                             j,  remove sg by pulling

11 commotion                                                      k, watch, observe

3. feladat (5 perc)

A tanulók válaszolnak a kérdésekre.

1 Why did Nimrod think his sons should start their own life?

2 What kind of land did Hunor and Magyar find while they were hunting?

3 Why do you think they started to chase the stag? Could they catch it?

4 What did they hear and see the following morning?

5 What happened to Hunor and Magyar’s people?

6 What do you think the stag symbolises?

4. feladat (15 perc)

Megbeszélés: a szimbólumok fontossága a kultúrtörténetben. Milyen más történeteket ismenek? (15 perc)

Értekezés (10 perc)

A nemi szerepek megjelenése a történetben

Házi feladat

A tanulók az internet segítségével olyan történeteket keresnek, melyekben megjelennek a nemi szerepeket érintő kérdéseket.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s