Tuntisuunnitelma suomeksi Miguel Hernandezin runosta “The Elegy”

Ennakkotehtävä

Etsi tietoja Miguel Hernandezista internetistä.

Lämmittely (5 min.)

Kyselylomake miellekartan avulla

Kyselylomake

Koska viimeksi luit runon?

Millaisista runoista pidät?

Oletko yrittänyt kirjoittaa runoa?

Luettele joitakin suomalaisia ja kansainvälisiä runoilijoita.

 

Tehtävä 1 (5 minuuttia)

Pyydä opiskelijoita lukemaan Miguel Hernandezin runo “The Elegy”

Tehtävä 2 (10 minuuttia)

Luetunymmärtämistehtävä

a. Lue runo ja valitse oikeat vaihtoehdot täydentämään alapuolella olevia lauseita:

  1. Runo kertoo ystävän _________________ a) vierailusta b) kärsimyksestä c) toivosta
  2. Runoilija tuntee itsensä _________________a) surulliseksi b) pelokkaaksi c) iloiseksi
  3. Runon loppu viittaa tunteeseen _______________a) tragediasta b) kärsimyksestä c) toivosta

b. Etsi sarakkeista A ja B toisiaan vastaavat parit

A                                             B

1 Mine                                   a Wanting more

2 Lullaby                               b Empty, lonely, unhappy

3 Gather                                c A song to make a baby sleep

4 Greedy                               d Dig holes in the ground

5 Desolate                            e Bring things together

 

c. Etsi sarakkeista A ja B synonyymit

A                                            B

1 Discgrace                          a Angelic

2 Noble                                 b Call

3 Blow                                   c Sorrow

4 Summon                            d Catastrophe

5 Pain                                    e Thrust

 

Tehtävä 3 (15 minuuttia)

Jaa opiskelijat neljän ryhmiin ja jaa runo neljään osaan niin että jokainen ryhmä saa neljä säkeistöä käsiteltäväkseen. Heidän täytyy keskustella omista osuuksistaan ja jakaa tietoa.

 

Tehtävä 4 (5 minuuttia)

Opiskelijat pelaavat Kahootia

 

Jäähdyttelytehtävä (5 min)

Pyydä opiskelijoita kertomaan ajatuksia runosta.

 

Arviointi

Anna kotitehtävä. Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan 100-150 sanan esee otsikolla “Kuvitelma maailmasta ilman parasta ystävääni”

 

Advertisements

Tuntisuunnitelma suomeksi “Legenda valkoisesta uroshirvestä”

Kohderyhmä: toisen asteen opiskelijat

Lämmittelytehtävä (5 minuuttia)

Ryhmäkeskustelu: Mikä on legenda?/ Kuka on legendaarinen?

Tehtävä 1

Opiskelijat lukevat tekstin (5 min.)

Tehtävä 2

Sanasto: Yhdistä samaa tarkoittavat englanninkieliset parit (5 min.)

1. passionate                                                              a. wonderful

2. to grow into manhood                                         b. impressive

3. land filled with game                                           c. showing strong emotions

4. magnificiant                                                           d. full of fish

5. wondrous                                                                e. to become adult

6. to chase                                                                    f. area rich in wild animals

7. thicket                                                                      g. woman servant

8. rivers teeming with fish                                      h. to turn quickly round and round

9. spy                                                                            i. lots of small trees growing glose

10. to twirl                                                                   j. remove sg by pulling

11. commotion                                                            k. watch, observe

 

Tehtävä 3

Vastaa kysymyksiin (5 min.)

1 Miksi Nimrod ajatteli, että hänen poikansa pitäisi aloittaa oma elämänsä?

2 Millaisen maan Hunor ja Magyar löysivät metsästäessään?

3 Miksi ajattelet heidän alkaneen jahdata uroshirveä? Saivatko he sen kiinni?

4 Mitä he kuulivat ja näkivät seuraavana aamuna?

5 Mitä tapahtui Hunorille ja unkarilaisille ihmisille?

6 Mitä ajattelet uroshirven symboloivan?

 

Tehtävä 4

Symbolien merkitys kulttuurihistoriassa. Keskustelua (15 min.) Mitä tarinoita toisilla on. Kulttuurihistoria.

Yhteenvetokeskustelu (10 min.)

Keskustelua tarinan sukupuolirooleista.

Kotitehtävä

Opiskelijat etsivät tietoa sukupuolirooleista netistä.

Tuntisuunnitelma tarinasta The Invincible(Stanislaw Lem))

Kohderyhmä toisen asteen opiskelijat

Lämmittelytehtävä (5 minuuttia)

Pantomiimi: tavoite on kohottaa opiskelijoiden motivaatiota ja aktiivisuutta käsiteltäessä tekstiä. opiskelijoita pyydetään valitsemaan lause ja näyttelemään se ilman sanoja.

Toiset yrittävät arvata mitä lausetta näytellään.

Tehtävä 1 (10 minuuttia)

Ryhmätyö: Opiskelijat etsivät 4 hengen ryhmissä tekstistä ilmaisuja, joissa on värejä. Ilmaisut kirjoitetaan tauluun.

Tehtävä 2 (15 minuuttia)

Opiskelijat työskentelevät 4 hengen ryhmissä ja keräävät vertauksia tai sanoja, jotka liittyvät kuolemaan (alleviivataan sinisellä), heräämiseen ja liikkeeseen (alleviivataan punaisella)

Tehtävä 3 (10 minuuttia)

Opettaja valitsee sanoja tekstistä ja opiskelioiden täytyy arvata sanat asiayhteydestä.

sheathed in darkness (kappale 3)

spacecraft´s stern (kappale 3)

ward off (kappale 5)

velocity (kappale 5)

feeble jerks (kappale 5)

Cooler (10 minuuttia)

Opiskelijat vastaavat yksilötyöskentelynä tekstistä tehtyihin kysymyksiin.

Kuka tekstin on kirjoittanut?

Mikä on aluksen nimi?

Kuinka monta ihmistä avaruusaluksella oli?

Mikä on tähtikuvion nimi?

Mikä oli kadonneen avaruusaluksen nimi?

Mikä oli viimeinen viesti sisaralukselta?

Kuka on Rohan?

Mitä polttoainetta alus käytti?

Kuinka kauan ne olivat olleet unessa?

Kotitehtävä

Opiskelijat kirjoittavat kappaleen tarinan mahdollisesta lopusta tai valmistelevat internetin avulla tarinan kirjailija Lemin elämästä.

Tuntisuunnitelma tarinasta Dr. Jekyll ja Mr. Hyde

Edellisellä tunnilla on annettu kotitehtävä: opiskelijat lukevat tekstin

Lämmittelytehtävä (5 minuuttia)

Näytä opiskelijoille kuvia tai video kappaleesta 1.

Tehtävä 1 (7 minuuttia)

Pyydä opiskelijoita keräämään tekstistä tarralapuille hyvää ja pahaa kuvaavia sanoja.

Tehtävä 2 (5 minuuttia)

Kysy seuraavat kysymykset.

a) Kuvaile omin sanoin Mr. Enfieldin tunnelmia koko tarinasta.

b) Mitä sinä tekisit, jos todistaisit samanlaista tilannetta?

Tehtävä 3 (8 minuuttia)

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Perustele vastauksesi.

a) Kaikki tapahtuu eloisalla kadulla keskustassa.

b) Mr. Enfield vastusti miehen säilyttämistä.

c) Joillakin tarinan hahmoilla on säälivä asenne miestä kohtaan.

Tehtävä 4 (5 minuuttia)

Etsi synonyymit seuraaville sanoille. Kaksi ylimääräistä sanaa.

very            weird       notice      parade    hatred    chemist

remark

pretty

loathing

odd

Tehtävä 5 (10 minuuttia)

Täytä aukkotehtävä.

Opiskelijat tekevät 3 tai 4 hengen ryhmissä aukkotehtävän.

Jäähdyttelytehtävä (5 minuuttia)

Kysy, mitä opiskelijat arvelevat tapahtuvan tarinassa seuraavaksi.

Kotitehtävän anto: Kirjoita tarinalle noin 50 sanaa sisältävä loppu. Käytä kirjoitelmassa sanoja, joita keräsit 1. tehtävässä.

 

 

TUNTISUUNNITELMA AZIZ NESININ BEAUTY AND TRUTH NOVELLIIN

Tuntisuunnitelma turkkilaiseen novelliin Aziz Nesin, Beauty and Truth

Kohderyhmä: toisen asteen opiskelijat

Aloitustehtävä

Turkkilaisen tiimin valmistama Prezi-esitys Aziz Nesinistä (2 min)

Tehtävä 1

Jaa luokka ryhmiin, joissa on vahvempia ja heikompia opiskelijoita.

Laita ryhmät tekemään espanjalaisen ryhmän valmistaman educaplay.com kyselyn kirjailijasta (5 min)

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722180/aziz_nesin.htm

http://en.educaplay.com/en/learningresources/1715445/test_about_aziz_nesin.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1715428/test_of_aziz_nesin_.htm

Tehtävä 2

Laita alla olevat kysymykset taululle niin, että opiskelijat voivat vastata niihin katsottuaan videon (2 min)

Miten tarina alkaa?

Kuka tarinan kertoo?

Luettele tarinan henkilöt.

Mikä on tarinan juoni? Kirjoita lause, joka kertoo juonen.

Miksi Murat on hämmentynyt tarinan lopussa?

Esittääkö filmi tarinan hyvin?

Tehtävä 3

Katso puolalaisen Pangea-tiimin tekemä filmi osoitteessa pangeateam.wordpress.com (12 min)

Tehtävä 4

Opiskelijat vastaavat yllä oleviin kysymyksiin (7 min)

Tehtävä 5

Tee espanjalaisen ryhmän tekemät educaply.com harjoitustehtävät tarinasta (10 min)

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722179/beauty_and_truth.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722199/beauty_and_trith.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1723716/beauty_and_truth_.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722206/beauty_and_truth.htm

http://en.educaplay.com/en/learningresources/1715450/beauty_and_truth.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1723750/beauty_and_truth_by_aziz_nesin.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722202/beauty_and_truth_aziz_nesin.htm

Tehtävä 6

Sanojen kartoitustehtävä. Opiskelijat ottavat yhdestä laatikosta sanakortteja ja toisesta laatikosta yhden tarinan kolmesta osasta. Pyydä heitä hakemaan heidän tekstiosaansa liittyvät sanat (esim. yö, päivä, rakkaus, runous, osa yksi, osa kaksi, osa kolme) (5 min)

Lopputehtävä

Arviointi

Anna kotitehtävä: Pyydä opiskelijoita keräämään erilaisia tulkintoja päivästä ja yöstä heidän perheessään tai Internetistä löytämissään erilaisissa kulttuureissa (2 min)

Tuntisuunnitelma Tove Janssonin tarinasta Muumit ja suuri tuhotulva

Ikäryhmä: toisen asteen opiskelijat
Lämmittely
Kuka minä olen?
Anna joillekin opiskelijoille kortit, joissa on muumihahmojen nimiä Muumimamma, Muumipappa jne.)
Pyydä heitä kuvailemaan ottamansa kortin hahmoa kertomatta hahmon nimeä. (5 min.)
Tehtävä 1
Ymmärtämisen tarkastaminen turkkilaisten tekemän alustan mukaan (6 min.)
https://play.kahoot.it/#/?quizId=e51bf04c-f4f2-432c-8e99-012cd0dddcee
Tehtävä 2
Kirjoittamistehtävä
Anna opiskelijoille tehtävä: Kuvittele olevasi muumipeikko ja kirjoita Tuutikille kirje, jossa kuvailet uutta kotiasi 50-100 sanalla. (15 min.)
Tehtävä 3
Tee 4 hengen ryhmiä. Pyydä opiskelijoita lukemaan toistensa kirjeet. Heidän täytyy lukea ääneen paras.
(10 min.)
Tehtävä 4
Jokainen opiskelija kirjoittaa tarramuistilapulle kolme heille uutta sanaa tarinan tekstistä. Seuraavaksi he nousevat ja kävelevät luokassa ja keräävät toisilta lisää uusia sanoja. (3 min.)
Kotitehtävän anto
Kuvapalapeli
Valmista kuvapalapeli jostakin tarinan hahmosta. Parhaat palapelit tulevat esille luokkaan. (A/4 koko, 15 palaa) (3 min.)
Lopputehtävä
Opiskelijat asettuvat riviin ennen luokasta lähtemistä. Opettaja tarkistaa ymmärtävätkö he keräämänsä sanat kysymällä jokaiselta opiskelijalta yhden sanan merkityksen suomeksi. (3 min.).