Tuntisuunnitelma suomeksi Miguel Hernandezin runosta “The Elegy”

Ennakkotehtävä

Etsi tietoja Miguel Hernandezista internetistä.

Lämmittely (5 min.)

Kyselylomake miellekartan avulla

Kyselylomake

Koska viimeksi luit runon?

Millaisista runoista pidät?

Oletko yrittänyt kirjoittaa runoa?

Luettele joitakin suomalaisia ja kansainvälisiä runoilijoita.

 

Tehtävä 1 (5 minuuttia)

Pyydä opiskelijoita lukemaan Miguel Hernandezin runo “The Elegy”

Tehtävä 2 (10 minuuttia)

Luetunymmärtämistehtävä

a. Lue runo ja valitse oikeat vaihtoehdot täydentämään alapuolella olevia lauseita:

 1. Runo kertoo ystävän _________________ a) vierailusta b) kärsimyksestä c) toivosta
 2. Runoilija tuntee itsensä _________________a) surulliseksi b) pelokkaaksi c) iloiseksi
 3. Runon loppu viittaa tunteeseen _______________a) tragediasta b) kärsimyksestä c) toivosta

b. Etsi sarakkeista A ja B toisiaan vastaavat parit

A                                             B

1 Mine                                   a Wanting more

2 Lullaby                               b Empty, lonely, unhappy

3 Gather                                c A song to make a baby sleep

4 Greedy                               d Dig holes in the ground

5 Desolate                            e Bring things together

 

c. Etsi sarakkeista A ja B synonyymit

A                                            B

1 Discgrace                          a Angelic

2 Noble                                 b Call

3 Blow                                   c Sorrow

4 Summon                            d Catastrophe

5 Pain                                    e Thrust

 

Tehtävä 3 (15 minuuttia)

Jaa opiskelijat neljän ryhmiin ja jaa runo neljään osaan niin että jokainen ryhmä saa neljä säkeistöä käsiteltäväkseen. Heidän täytyy keskustella omista osuuksistaan ja jakaa tietoa.

 

Tehtävä 4 (5 minuuttia)

Opiskelijat pelaavat Kahootia

 

Jäähdyttelytehtävä (5 min)

Pyydä opiskelijoita kertomaan ajatuksia runosta.

 

Arviointi

Anna kotitehtävä. Pyydä opiskelijoita kirjoittamaan 100-150 sanan esee otsikolla “Kuvitelma maailmasta ilman parasta ystävääni”

 

Advertisements

Tuntisuunnitelma suomeksi “Legenda valkoisesta uroshirvestä”

Kohderyhmä: toisen asteen opiskelijat

Lämmittelytehtävä (5 minuuttia)

Ryhmäkeskustelu: Mikä on legenda?/ Kuka on legendaarinen?

Tehtävä 1

Opiskelijat lukevat tekstin (5 min.)

Tehtävä 2

Sanasto: Yhdistä samaa tarkoittavat englanninkieliset parit (5 min.)

1. passionate                                                              a. wonderful

2. to grow into manhood                                         b. impressive

3. land filled with game                                           c. showing strong emotions

4. magnificiant                                                           d. full of fish

5. wondrous                                                                e. to become adult

6. to chase                                                                    f. area rich in wild animals

7. thicket                                                                      g. woman servant

8. rivers teeming with fish                                      h. to turn quickly round and round

9. spy                                                                            i. lots of small trees growing glose

10. to twirl                                                                   j. remove sg by pulling

11. commotion                                                            k. watch, observe

 

Tehtävä 3

Vastaa kysymyksiin (5 min.)

1 Miksi Nimrod ajatteli, että hänen poikansa pitäisi aloittaa oma elämänsä?

2 Millaisen maan Hunor ja Magyar löysivät metsästäessään?

3 Miksi ajattelet heidän alkaneen jahdata uroshirveä? Saivatko he sen kiinni?

4 Mitä he kuulivat ja näkivät seuraavana aamuna?

5 Mitä tapahtui Hunorille ja unkarilaisille ihmisille?

6 Mitä ajattelet uroshirven symboloivan?

 

Tehtävä 4

Symbolien merkitys kulttuurihistoriassa. Keskustelua (15 min.) Mitä tarinoita toisilla on. Kulttuurihistoria.

Yhteenvetokeskustelu (10 min.)

Keskustelua tarinan sukupuolirooleista.

Kotitehtävä

Opiskelijat etsivät tietoa sukupuolirooleista netistä.

Lesson plan “The legend of the White Stag” in Spanish

LEYENDA DEL CIERVO BLANCO”

Alumnado: Secundaria

 

Actividad inicial (5 minutos)

Debate en grupos: ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es legendario?

Actividad 1 Lectura del texto. (5 minutos)

Actividad 2 Vocabulario: une las siguientes palabras a sus definiciones. (5 minutos)

1 apasionado                                    a) maravilloso

2 madurar     b) impresionante

3 tierras llenas de caza      c) que muestra fuertes emociones

4 magnífico                           d) con pescado abundante

5 fabuloso                             e) hacerse adulto

6 perseguir                            f) zona rica en animales salvajes

7 espesura g) sirvienta

8 ríos repletos de peces        h) girar sobre sí mismo rápido

 

9 espiar                                  i) pequeña vegetación abundante

10 hacer piruetas                    j) sacar algo estirando

11 conmoción                         k) vigilar, observar

 

Actividad 3 Contesta las siguientes preguntas (5 minutos)

1 ¿Qué pensaba Nimrod que sus hijos debían hacer de sus vidas?

2 ¿Qué tipo de territorio encontraron Magyar y Hunor mientras cazaban?

3 ¿Por qué perseguían al ciervo? ¿Consiguieron atraparlo?

4 ¿Qué pasó la mañana siguiente?

5 ¿Qué ocurrió con los compañeros de Hunor y Magyar?

6 ¿Qué crees que simboliza el ciervo?

Actividad 4 Importancia de los símbolos a lo largo de la historia. Debate (15 minutos) ¿Qué historias referentes a símbolos conoces?

Actividad final (10 minutos)

Debate sobre cuestiones de género en la historia.

Actividad de extensión

Busca en la web temas referentes a la igualdad de género.

Tuntisuunnitelma tarinasta The Invincible(Stanislaw Lem))

Kohderyhmä toisen asteen opiskelijat

Lämmittelytehtävä (5 minuuttia)

Pantomiimi: tavoite on kohottaa opiskelijoiden motivaatiota ja aktiivisuutta käsiteltäessä tekstiä. opiskelijoita pyydetään valitsemaan lause ja näyttelemään se ilman sanoja.

Toiset yrittävät arvata mitä lausetta näytellään.

Tehtävä 1 (10 minuuttia)

Ryhmätyö: Opiskelijat etsivät 4 hengen ryhmissä tekstistä ilmaisuja, joissa on värejä. Ilmaisut kirjoitetaan tauluun.

Tehtävä 2 (15 minuuttia)

Opiskelijat työskentelevät 4 hengen ryhmissä ja keräävät vertauksia tai sanoja, jotka liittyvät kuolemaan (alleviivataan sinisellä), heräämiseen ja liikkeeseen (alleviivataan punaisella)

Tehtävä 3 (10 minuuttia)

Opettaja valitsee sanoja tekstistä ja opiskelioiden täytyy arvata sanat asiayhteydestä.

sheathed in darkness (kappale 3)

spacecraft´s stern (kappale 3)

ward off (kappale 5)

velocity (kappale 5)

feeble jerks (kappale 5)

Cooler (10 minuuttia)

Opiskelijat vastaavat yksilötyöskentelynä tekstistä tehtyihin kysymyksiin.

Kuka tekstin on kirjoittanut?

Mikä on aluksen nimi?

Kuinka monta ihmistä avaruusaluksella oli?

Mikä on tähtikuvion nimi?

Mikä oli kadonneen avaruusaluksen nimi?

Mikä oli viimeinen viesti sisaralukselta?

Kuka on Rohan?

Mitä polttoainetta alus käytti?

Kuinka kauan ne olivat olleet unessa?

Kotitehtävä

Opiskelijat kirjoittavat kappaleen tarinan mahdollisesta lopusta tai valmistelevat internetin avulla tarinan kirjailija Lemin elämästä.

Tuntisuunnitelma tarinasta Dr. Jekyll ja Mr. Hyde

Edellisellä tunnilla on annettu kotitehtävä: opiskelijat lukevat tekstin

Lämmittelytehtävä (5 minuuttia)

Näytä opiskelijoille kuvia tai video kappaleesta 1.

Tehtävä 1 (7 minuuttia)

Pyydä opiskelijoita keräämään tekstistä tarralapuille hyvää ja pahaa kuvaavia sanoja.

Tehtävä 2 (5 minuuttia)

Kysy seuraavat kysymykset.

a) Kuvaile omin sanoin Mr. Enfieldin tunnelmia koko tarinasta.

b) Mitä sinä tekisit, jos todistaisit samanlaista tilannetta?

Tehtävä 3 (8 minuuttia)

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Perustele vastauksesi.

a) Kaikki tapahtuu eloisalla kadulla keskustassa.

b) Mr. Enfield vastusti miehen säilyttämistä.

c) Joillakin tarinan hahmoilla on säälivä asenne miestä kohtaan.

Tehtävä 4 (5 minuuttia)

Etsi synonyymit seuraaville sanoille. Kaksi ylimääräistä sanaa.

very            weird       notice      parade    hatred    chemist

remark

pretty

loathing

odd

Tehtävä 5 (10 minuuttia)

Täytä aukkotehtävä.

Opiskelijat tekevät 3 tai 4 hengen ryhmissä aukkotehtävän.

Jäähdyttelytehtävä (5 minuuttia)

Kysy, mitä opiskelijat arvelevat tapahtuvan tarinassa seuraavaksi.

Kotitehtävän anto: Kirjoita tarinalle noin 50 sanaa sisältävä loppu. Käytä kirjoitelmassa sanoja, joita keräsit 1. tehtävässä.

 

 

Lesson plan “The strange case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde” in Spanish

UNIDAD DIDÁCTICA: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

CAPÍTULO I: LA HISTORIA DE LA PUERTA

-¿Os habéis fijado en esa puerta? -preguntó. Y añadió a la respuesta afirmativa del otro-: Está asociada en mi memoria a una historia muy extraña.

-¿Ah, sí? -dijo Utterson con un ligero cambio de voz-. ¿Qué historia?

-Bien -dijo Enfield-, así fue. Volvía a casa a pie de un lugar allá en el fin del mundo, hacia las tres de una negra mañana de invierno, y mi recorrido atravesaba una parte de la ciudad en la que no había más que las farolas. Calle tras calle, y ni un alma, todos durmiendo. Calle tras calle, todo encendido como para una procesión y vacío como en una iglesia. Terminé encontrándome, a fuerza de escuchar y volver a escuchar, en ese particular estado de ánimo en el que se empieza a desear vivamente ver a un policía. De repente vi dos figuras: una era un hombre de baja estatura, que venía a buen paso y con la cabeza gacha por el fondo de la calle; la otra era una niña, de ocho o diez años, que llegaba corriendo por una bocacalle.

“Bien, señor -prosiguió Enfield-, fue bastante natural que los dos, en la esquina, se dieran de bruces. Pero aquí viene la parte más horrible: el hombre pisoteó tranquilamente a la niña caída y siguió su camino, dejándola llorando en el suelo. Contado no es nada, pero verlo fue un infierno. No parecía ni siquiera un hombre, sino un vulgar Juggernaut… Yo me puse a correr gritando, agarré al caballero por la solapa y lo llevé donde ya había un grupo de Personas alrededor de la niña que gritaba.

El se quedó totalmente indiferente, no opuso la mínima resistencia, me echó una mirada, pero una mirada tan horrible que helaba la sangre. Las personas que habían acudido eran los familiares de la pequeña, que resultó que la habían mandado a buscar a un médico, y poco después llegó el mismo. Bien, según este último, la niña no se había hecho nada, estaba más bien asustada; por lo que, en resumidas cuentas, todo podría haber terminado ahí, si no hubiera tenido lugar una curiosa circunstancia. Yo había aborrecido a mi caballero desde el primer momento; y también la familia de la niña, como es natural, lo había odiado inmediatamente. Pero me impresionó la actitud del médico, o boticario que fuese.

“Era -explicó Enfield-, el clásico tipo estirado, sin color ni edad, con un marcado acento de Edimburgo y la emotividad de un tronco. Pues bien, señor, le sucedió lo mismo que a nosotros: lo veía palidecer de náusea cada vez que miraba a aquel hombre y temblar por las ganas de matarlo.

ACTIVIDADES

 1. Contesta las siguientes preguntas.
 2. a) Describe con tus propias palabras lo que el Sr. Enfield piensa de lo descrito en el capítulo.
 3. b) ¿Cómo actuarías si fueses testigo de algo similar?

 

 1. Di si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS. Justifica tu respuesta.
 2. a) Todo ocurrió en una animada calle de Londres.
 3. b) El hombre se resistió a ser detenido por el Sr. Enfield.
 4. c) Algunos personajes se compadecieron de aquel hombre.
 1. Encuentra sinónimos para las siguientes palabras. Sobran dos.

muy          raro                          percatado               procesión             odioado             médico

fijado

bastante

aborrecido

extraño

 

 1. Escribe qué pasó antes y qué pasó después de este pasaje. Usa unas 50 palabras en cada caso.

 

 

Óratervek magyarul

ELSŐ ÓRATERV

Óraterv Aziz Nesin Beauty and Truth című novellájához

Célcsoport: középiskolai tanulók

—————————————————————————————————————————-

Bevezetés

A török Pangea csoport által készített Prezi prezentáció levetítése Aziz Nesin életéről (2 perc)

pangeateam.wordpress.com

1. feladat

Csoportokra bontjuk az osztályt ügyelve arra, hogy minden csoportba különböző nyelvtudású tanulók is kerüljenek.

Ezután minden csoport a spanyol Pangea csoport által készített feladatokat oldja meg az educaplay.com oldalon Aziz Nesinnel kapcsolatban. (5 perc)

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722180/aziz_nesin.htm

http://en.educaplay.com/en/learningresources/1715445/test_about_aziz_nesin.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1715428/test_of_aziz_nesin_.htm

 2. feladat

Írjuk fel az alábbi kérdéseket a táblára. (2 perc)

Hogyan kezdődik a történet?

Ki az elbeszélő?

Kik a szereplők?

Miről szól a novella? Fogalmazd meg egy mondatban.

Miért zavarodik össze Murat a novella végén?

A film hűen ábrázolja-e a novellát?

3. feladat

Vetítsük le a lengyel csoport által készített filmet. pangeateam.wordpress.com (12 perc)

4. feladat

A diákok megválaszolják a fenti kérdéseket. (7 perc)

5. feladat

A diákok oldják meg a kvízeket a novellával kapcsolatban az educaplay.com oldalon.(10 perc)

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722179/beauty_and_truth.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722199/beauty_and_trith.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1723716/beauty_and_truth_.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722206/beauty_and_truth.htm

http://en.educaplay.com/en/learningresources/1715450/beauty_and_truth.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1723750/beauty_and_truth_by_aziz_nesin.htm

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1722202/beauty_and_truth_aziz_nesin.htm 

6. feladat

Wise mapping – szóasszociációs játék. A novellát 3 részre osztjuk, sorszámukat beletesszük egy dobozba. Egy másik dobozba a novellában szereplő, kiemelt fontosságú szavakat teszünk. A diákok mindkét dobozból húznak egy-egy papírlapot. Kérjük meg őket, hogy a kihúzott szóhoz találjanak rokon értelmű szavakat vagy hasonlatokat abban a novellarészben, amelynek sorszámát kihúzták. (pl. night, day, love, poetry, part one, part two, part three). (5 perc)

Befejezés

Értékelés

Házi feladat: Kérjük meg a diákokat, hogy gyűjtsenek családjuk, vagy nemzetük alkotta magyarázatokat a nappal és éjszaka váltakozására. A utóbbihoz gyűjtsenek anyagot az internetről. (2 perc)
MÁSODIK ÓRATERV

Óraterv Tove Jansson A Moominok és a nagy árvíz című novellájához

Célcsoport: középiskolás tanulók

———————————————————————————————————————————

Bevezetés

Ki vagyok?

A történet szereplőinek nevét írjuk rá egy-egy lapra, majd osszuk ki a diákoknak. Kérjük meg őket, hogy írják körül azt a szereplőt, akinek a nevét húzták, a nevének említése nélkül. (5 perc)

1. feladat

A novella megértésére irányuló játékos online feladat, melyet a török csapat készített. (6 perc)

https://play.kahoot.it/#/?quizId=e51bf04c-f4f2-432c-8e99-012cd0dddcee

2. feladat

Írás feladat

A tanulók képzeljék magukat Moomintroll helyébe, és írjanak egy 50-100 szavas levelet Tulippának, melyben leírják, milyen az új otthonuk. (15 perc)

3. feladat

Osszuk fel a tanulókat 4-es csoportokba, és kérjük meg őket, hogy olvassák fel az imént írt levelüket a társaiknak .A 4 közül olvassák fel azt, amelyet a legjobban találtak.  (10 perc)

4. feladat

Minden diáknak adunk egy post-it-ot, melyre le kell írniuk 3, számukra új szót a novellából. Ezt követően kérjük meg őket arra, hogy sétáljanak körbe a teremben és gyűjtsenek be csoporttársaiktól további 3 ismeretlen angol szót. (3 perc)

Házi feladat

Kérjük meg a diákokat, hogy a következő órára készítsenek egy A/4-es, 15 darabból álló puzzle-t, amely valamelyik szereplőt ábrázolja. (3 perc)

Befejezés

A tanulókat felsorakoztatjuk a tanteremben. Ellenőrizzük, hogy a post-it-en szereplő szavakat érti-e a tanuló, úgy, hogy rákérdezünk egy-egy szó jelentésére. (3 perc)


__________________________________________________________________________________________________________________________________

HARMADIK ÓRATERV

Stanislaw Lem Legyőzhetetlen című művére

Célcsoport: középiskolás tanulók

——————————————————————————————————–

Bevezetés (5 perc)

Mutogatás: a feladat célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését és ráhangolja őket a szövegre. A tanulók kiválasztanak egy mondatot a szövegből és elmutogatják. A többiek próbálják kitalálni, melyik mondat lehetett az.

 1. feladat (10 perc)

Csoportmunka: a tanulók 4 fős csoportokban olyan kifejezéseket gyűjtenek, amik tartalmaznak valamilyen színt. Csapatonként egy fő a táblára írja ezeket.

 1. feladat (15 perc)

A tanulók továbbra is 4 fős csoportokban dolgoznak és hasonlatokat gyűjtenek a műben a halál kifejezésére, az ébredésre, és a mozdulatokra.  Ezeket a hasonlatokat különböző színnel karikázzák be, attól függően, hogy személy szerint milyen színt kapcsolnak az egyes témához.

 1. feladat (10 perc)

A tanár kiválaszt egy-egy szót a szövegből, és a tanulóknak ki kell találniuk a szövegkörnyezetből, mit jelenthet.

Pl. sheathed in darkness (3. bekezdés)

spacecraft’s stern (3. bekezdés)

ward off (5. bekezdés)

velocity (5. bekezdés)

feeble jerks (5. bekezdés)

Befejezés  (5 perc)

Önálló munka: a tanulók egy, a szöveg tartalmára épülő tesztet oldanak meg.

Ki a mű szerzője?

Mi a neve az űrhajónak?

Hányan voltak a fedélzetén?

Mi  a neve a csillagképnek?

Mi a neve az eltűnt űrhajónak?

Mi volt az eltűnt űrhajó utolsó üzenete?

Ki az a Rohan?

Milyen üzemanyaggal működik az űrhajó?

Mióta volt a legénység hibernálva?

Házi feladat

A tanulók két feladat közül választhatnak: írjanak egy bekezdést a mű lehetséges befejezéséről vagy az internet segítségével jelöljék be egy térképen Lem életének főbb állomásait.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NEGYEDIK ÓRATERV

Miguel Hernández: Elegy című művéhez

Célcsoport: középiskolás korosztály

————————————————————————————-

Az órát megelőző házi feladat: információgyűjtés Miguel Hernández-ről

 

Bemelegítés: (5 perc)

Kérdőív mind-mapping segítségével:

http://katierener.weebly.com/uploads/7/6/9/0/7690393/9701440_orig.jpg?1

Bevezető kérdések:

Mikor olvastál utoljára verset?

Milyen verseket szeretsz?

Próbáltál már verseket írni?

Sorolj fel magyar és külföldi költőket!

 

 1. feladat (5 perc)

Kérjük meg a tanulókat, hogy olvassák fel a verset.

 

 1. feladat (10 perc)

Szövegértés

a, Olvasd el a verset és írd be a feladatba a megfelelő betűjelet!

 1. A vers egy barát ___ a) látogatásáról b) haláláról c) balesetéről szól.
 2. A költő____ a) szomorú b) ijedt c) boldog
 3. A vers vége __ a) tragédiát b) szenvedést c) reményt sugall.

b, Kösd össze a két oszlop elemeit.

A                         B

1 Mine                a Wanting more

2 Lullaby           b Empty, lonely, unhappy

3 Gather             c A song to make a baby sleep

4 Greedy            d Dig holes in the ground

5 Desolate          e Bring things together

 1. Kösd össze a hasonló jelentésű szavakat!

A                          B

1 Disgrace         a Angelic

2 Noble              b Call

3 Blow                c Sorrow

4 Summon       d Catastrophe

5 Pain                 e Thrust

 

 1. feladat (15 perc)

Osszuk fel a csoportunkat 4 csoportba és a verset is osszuk fel 4 részre, úgy, hogy minden csoport 4 versszakot kapjon. Minden csoportban megbeszélik a kapott részletet majd az osztály előtt beszámolnak róla, hogy a végén megkapjuk az egész vers elemzését.

 

 1. feladat (5perc)

A tanulók a Kahoot nevű online játékkal játszanak.

https://play.kahoot.it/#/?quizId=4e78a85c-f7bb-492c-a07a-dceeb3449fcf

 

Befejezés (5 perc)

A tanulók elmesélik érzéseiket, véleményüket a versről.

Értékelés

Házi feladat kiadása: egy 100-150 szavas fogalmazás írása „A világ a legjobb barátom nélkül” címmel.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÖTÖDIK ÓRATERV

Óraterv a Dr. Jekyll and Mr. Hyde című regény első fejezetéhez

Célcsoport: középiskolások

__________________________________________________________________________________________

A házi feladat a fejezet elolvasása volt.

Bemelegítés (5 perc)

Az első fejezetről készült videó bemutatása.

1. feladat (7 perc)

A tanulók olyan szavakat gyűjtenek a szövegből, amelyek a jót és rosszat fejezik ki. Ezeket post-itekre írják fel és a táblára ragasztják.

2. feladat (5 perc)

Kérdések:

a)Beszélj arról, hogy szerinted Mr. Enfield mit gondol a történetről.

b) Te mit tettél volna egy hasonló szituációban?

3. feladat  (8 perc)

Igaz vagy hamis? Indokold a döntésed.

 1. a) Everything happened in a lively street in the city.
 2. b) The man objected to be retained by Mr. Enfield.
 3. c) Some characters in the story had a pitiful attitude towards the man.

 4. feladat (5 perc)

Keress szinonimákat az alábbi szavakra. Két szót nem kell használnod.

very                       weird                    notice                   parade                  hatred                  chemist

remark

pretty

loathing

odd

5. feladat (10 perc)

Egészítsd ki a szöveget.

Students form groups of 3 or 4 and they do the gap filling activity together.

“Mr Utterson is a boring but loveable lawyer who people get help from when they are in_____________. He is friends with a cousin, Enfield, and goes on regular Sunday walks with him. On Sunday, they pass a dirty_________________ in a poor area. Enfield tells Utterson a story about the door and the man who lives behind it. He says he saw a small, revolting man___________a small __________of eight, at 3am in the morning. A crowd, led by Enfield, confronted the man and forced him to pay_____________ in compensation. The man gave them a cheque which we learn at the very end of the chapter was signed by_______________, a very___________person: no –one believed the cheque was_________but later found out it was. Utterson is worried that Jekyll is being____________by Hyde.

Befejezés (5 perc)

Kérdések: vajon mi fog történni a történetben?

Házi feladat: Írj egy bejezést a szöveghez.

Értékelés / Önértékelés

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HATODIK ÓRATERV

Rege a csodaszervasról

Célcsoport: középiskolások

______________________________________________________________

Bemelegítés (5 perc)

Kérdések: Mi a legenda? Mit jelent az, hogy legendás?

1. feladat (5 perc) A tanulók elolvassák a szöveget

2. feladat (5 perc) A tanulóknak össze kell kötnie a szövegben előforduló szavakat a meghatározásukkal.

1 passionate                                                     a,   wonderful

2 to grow into manhood                                 b,   impressive

3 land filled with game                                  c,  showing strong emotions

4 magnificiant                                                   d , full of fish

5  wondrous                                                       e, to become adult

6 to chase                                                            f,   area rich in wild animals

7 thicket                                                              g, woman servant

8 rivers teeming with fish                              h, to turn quickly round and round

9 spy                                                                      i, lots of small trees growing close

10 to twirl                                                             j,  remove sg by pulling

11 commotion                                                      k, watch, observe

3. feladat (5 perc)

A tanulók válaszolnak a kérdésekre.

1 Why did Nimrod think his sons should start their own life?

2 What kind of land did Hunor and Magyar find while they were hunting?

3 Why do you think they started to chase the stag? Could they catch it?

4 What did they hear and see the following morning?

5 What happened to Hunor and Magyar’s people?

6 What do you think the stag symbolises?

4. feladat (15 perc)

Megbeszélés: a szimbólumok fontossága a kultúrtörténetben. Milyen más történeteket ismenek? (15 perc)

Értekezés (10 perc)

A nemi szerepek megjelenése a történetben

Házi feladat

A tanulók az internet segítségével olyan történeteket keresnek, melyekben megjelennek a nemi szerepeket érintő kérdéseket.

LESSON PLAN “The Elegy” from Miguel Hernández in Spanish.

UNIDAD DIDÁCTICA: Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández

Alumnado: 1º Bachillerato

————————————————————————————-

Trabajo previo:

Busca información sobre Miguel Hernández en internet.

Inicio: (5  minutos)

Cuestionario basado en mapa de ideas.

http://katierener.weebly.com/uploads/7/6/9/0/7690393/9701440_orig.jpg?1

¿Cuándo leíste un poema por última vez?

¿Qué tipos de poemas te gustan?

¿Has intentado escribir un poema en alguna ocasión?

Nombra poetas nacionales o internacionales que conozcas.

Ejercicio 1  (5 minutos)

Lee el poema.

Ejercicio 2  (10 minutos)

Lectura comprensiva

 1. Elige la opción correcta para completer cada frase:
 2. El poema es sobre ___________ de un amigo  a) la visita            b) la muerte  c) un accidente
 3. El poeta se siente ___________ a) triste b) asustado c) feliz
 4. El final del poema sugiere _______ a) tragedia b) sufrimiento c) esperanza
 5. Une las palabras de A a las definiciones en B.

A                         B

1 Cavar                           a Que quiere más

2 Nana                            b Vacío, solo, triste

3 Reunir                           c Canción para dormir a un bebé

4 Avaricioso                    d Hacer hoyos en el suelo

5 Desolado                       e Juntar cosas

 

 1. Une las palabras de A con sus sinónimos en B:

A                          B

1 Desgracia                      a Angelical

2 Noble                            b Llamar

3 Golpear                                  c Tristeza

4 Citar                            d Catástrofe

5 Dolor                            e Pegar

Ejercicio 3 (15 minutos)

Divide a los alumnus en grupos de  4 y el poema en 4 partes para que cada grupo tenga 4 estrofas que trabajar. Los alumnus debaten sobre sus estrofas y exponen sus ideas al resto de la clase.

Ejercicio 4 (5 minutos)

Jugar a Kahoot.

https://play.kahoot.it/#/?quizId=4e78a85c-f7bb-492c-a07a-dceeb3449fcf

Finalización (5 minutos)

¿Cuál es tu opinión general del poema?

Evaluación

Deberes.  Escribe una redacción de 100-150 palabras con el siguiente título; “La vida sin mi mejor amigo”

Lesson plans

Lesson plan on the “Legend of the White Stag” 

Target age group: secondary school students

 

Warmer (5 minutes)

Group discussion: What is a legend?/Who is legendary?

 

Task 1 Students read text. (5 min)

Task 2 Vocabulary: match words to English definitions. (5 min)

1 passionate                                                     a,   wonderful

2 to grow into manhood                                 b,   impressive

3 land filled with game                                  c,  showing strong emotions

4 magnificiant                                                   d , full of fish

5  wondrous                                                       e, to become adult

6 to chase                                                            f,   area rich in wild animals

7 thicket                                                              g, woman servant

8 rivers teeming with fish                              h, to turn quickly round and round

9 spy                                                                      i, lots of small trees growing close

10 to twirl                                                             j,  remove sg by pulling

11 commotion                                                      k, watch, observe

 

Task 3 Answer the questions (5 min)

1 Why did Nimrod think his sons should start their own life?

2 What kind of land did Hunor and Magyar find while they were hunting?

3 Why do you think they started to chase the stag? Could they catch it?

4 What did they hear and see the following morning?

5 What happened to Hunor and Magyar’s people?

6 What do you think the stag symbolises?

Task 4 The importance of symbols in cultural history. Discussion. (15 min) What stories do others have? Cultural history.

Plenary (10 minutes)

Discussion about the gender issues in the story

 Homework

Students have to search for gender issues via ICT

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lesson plan on Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Target age group: secondary school students

Homework set in previous lesson: students have to read the text

 Warmer (5 minutes)

Show students pictures or a video about chapter 1.

Task 1 (7 minutes)

Ask students to collect words describing good and bad from the text on sticky notes.

 Task 2 (5 minutes)

Answer the following questions.

 1. a) In your own words, describe how Mr. Enfield feels about the entire story.
 2. b) What would you do if you witnessed a similar situation?

Task 3 (8 minutes)

Say if the following statements are TRUE or FALSE. Justify your answers.

 1. a) Everything happened in a lively street in the city.
 2. b) The man objected to be retained by Mr. Enfield.
 3. c) Some characters in the story had a pitiful attitude towards the man.

 Task 4 (5 minutes)

Find synonyms for the following words. There are two extra words.

very                       weird                    notice                   parade                  hatred                  chemist

remark

pretty

loathing

odd

 Task 5 (10 minutes)

Text summary. Fill in the gaps activity.

Students form groups of 3 or 4 and they do the gap filling activity together.

“Mr Utterson is a boring but loveable lawyer who people get help from when they are in_____________. He is friends with a cousin, Enfield, and goes on regular Sunday walks with him. On Sunday, they pass a dirty_________________ in a poor area. Enfield tells Utterson a story about the door and the man who lives behind it. He says he saw a small, revolting man___________a small __________of eight, at 3am in the morning. A crowd, led by Enfield, confronted the man and forced him to pay_____________ in compensation. The man gave them a cheque which we learn at the very end of the chapter was signed by_______________, a very___________person: no –one believed the cheque was_________but later found out it was. Utterson is worried that Jekyll is being____________by Hyde.

Cooler (5 minutes)

Ask questions what they think will happen next.

Set the homework: Write an ending for the story, 50 words each.

Evaluation / self-evaluation

————————————————————————————-

Lesson plan on “The Elegy” by Miguel Hernández

Age group: secondary school students

————————————————————————————-

Homework prior to the lesson:

Find information about Miguel Hernandez with the help of the internet.

Warmer: (5 minutes)

A questionnaire with the help of mind mapping

http://katierener.weebly.com/uploads/7/6/9/0/7690393/9701440_orig.jpg?1

When did you last read a poem?

What kind of poems do you like?

Have you tried to write a poem?

List some poets national/ international

Task 1  (5 minutes)

Ask students to read the poem

Task 2  (10 minutes)

Reading comprehension

a, Read the poem and choose the correct options to complete the sentences below:

1. The poem is about a friend´s ___________ a) visit b) death c) accident

2. The poet feels ___________ a) sad b) scared c) happy

3. The ending of the poem suggests a feeling of_______ a) tragedy b) suffering c) hope

b, Match the words in A to the definitions in B.

A                         B

1 Mine                a Wanting more

2 Lullaby           b Empty, lonely, unhappy

3 Gather             c A song to make a baby sleep

4 Greedy            d Dig holes in the ground

5 Desolate          e Bring things together

c. Match the words in A with the words in B that have a similar meaning:

A                          B

1 Disgrace         a Angelic

2 Noble              b Call

3 Blow                c Sorrow

4 Summon       d Catastrophe

5 Pain                 e Thrust

Task 3 (15 minutes)

Divide the students into groups of 4 and divide the poem into 4 parts so that each group gets 4 stanzas to deal with. They have to discuss their bit and they have share their knowledge.

Task 4 (5 minutes)

Students play Kahoot.

https://play.kahoot.it/#/?quizId=4e78a85c-f7bb-492c-a07a-dceeb3449fcf

Cooler (5 minutes)

Ask students to give their general idea about the poem.

Evaluation

Set the homework. Ask them to write an essay of 100-150 words „Imagining the world

without my best friend.”

—————————————————————————————————————————————————-

Lesson plan on the Invincible

Target age group: secondary school students

——————————————————————————————————–

Warmer (5 minutes)

Miming: this activity aims at arising Students’ interest to motivate them to be active while dealing with the

text. Students are asked to choose a sentence and act it out without using any words.

The others are expected to find out which sentence was acted out.

Task 1 (10 minutes)

Group formation activity: Students are asked to work in groups of 4 and collect phrases that have colours in

and write them on the board.

Task 2 (15 minutes)

Students work in groups of 4 and collect similes or words to do with death (highlighted by blue or a

colour which the Students associate death with chosen by the Students), waking up and movements (highlighted in red)

Task 3 (10 minutes)

The teacher chooses words from the extract and Students have to guess with it means from the context

sheathed in darkness (paragraph 3)

spacecraft’s stern (paragraph 3)

ward off (paragraph 5)

velocity (paragraph 5)

feeble jerks (paragraph 5)

Cooler (5minutes)

Students work individually and do a quiz on the content of the extract.

Who was it written by?

What is the name of the ship?

How many people were there on the spaceship

What is the name of the Constellation?

What was the name of the spaceship that was lost?

What was the last message from the sistership?

Who is Rohan?

How is the ship fuelled?

How long have they been in hybernation?

Homework: Teacher asks students to write a paragraph on the possible ending, or alternatively, they have to prepare a route about the landmarks of Lem’s life with the use of the internet.